Reklamprojekt
47h och 59 min
Kampanj för organisation

Motivation Hope: Är en organisation som jobbar med att olika delar av samhället ska mötas. De bygger broar och ger unga tjejer i segregerade områden motivation och hopp. I dagsläget arrangerar de tjejkvällar på fredagar som inleds med föreläsningar och diskussioner men som sedan övergår till sång, dans och lek. I framtiden tänker de sig fler event, kurser, föreläsningar och samarbeten. Dörrar ska öppnas åt båda hållen, de segregerade områdena ska bli en del av övriga samhället och det övriga samhället ta del och interagera med de tidigare segregerade områdena och människorna som bor där.
Uppdrag: I grupp ta fram en kampanj inom 47 h och 59 min som skulle marknadsföra organisationen Motivation Hope. Målet med kampanjen var att öka kännedomen om organisationen i Falu och Borlänge. Redogöra för hur målgruppen/målgrupperna ser ut och ta fram ett kampanjkoncept med lämpliga kanaler som berör målgruppen direkt eller indirekt.
Gruppmedlemmar: Ekaterina Svirina, Julia Wängdahl och Björn Frykmo.
Primär målgrupp: Unga tjejer som bor i Borlänge och Falun med omnejd. 
Sekundär målgrupp: Borlänge- och Falubor inom företag och organisationer som är öppna för nya samarbeten och idéer.
Tankar kring kampanjens utformning: Det gruppen ville framhäva med organisationens budskap var att föra samman olika kulturer och individer. Det som främst skulle uttrycka budskapet var genom färg och form. Utifrån detta skapades det aktuella mönstret i form olika kvinnosiluetter. Att Oavsett våra personligheter, vart vi kommer ifrån och vilka erfarenheter vi har så hör vi ändå ihop på så många olika sätt. När vi känner oss trygga, så vågar vi också vara oss själva och möta andra. Vi behöver aldrig känna oss ensamma för vi alla är en del av detta puzzel. Alla bitar behövs för att bli ett. 
Enheter för kampanjen: Annonser på Instagram, affisch, rollup samt en rullfalsad folder med 6 paneler.
Sidans upplägg: Sidan visar mönstret som skapades för kampanjen. Även bilder på kampanjens enheter
Back to Top