Cruella De Ville

Fotografi & retuschering

TEMA: Disney fashion

Uppdrag

Genom temat ”Disney fashion” ta fram en idé, fotografera detta och därefter retuschera och skapa en känsla och ett uttryck av sin tänkta idé. Detta uppdrag ingick i kursen Bildbehandling 1, i programmet Grafisk design för digitala och tryckta medier på Högskolan Dalarna.

Vald karaktär utefter tema: Cruella De Ville

Programvara: Bridge och Photoshop

Ta del av andra projekt