Designexit 2020
Limited edition
Koncept och affischbidrag
Designexit: Är en examensutställning som genomförs av avgångsstudenter på Högskolan Dalarna. Upplägg och tema är upp till varje klass att bestämma. 
Uppdrag: Skapa en affisch och ett koncept till utställningen som den ansåg kunna vara ett bra och genomförbart bidrag för åtets utställning. Det gick även ut på att visa och beskriva konceptet (temat) hur kommunikationen i traditionella och sociala medier skulle gå till. Affischen är en del i konceptet och alla enheterna skulle höra ihop genom designen.​​​​​​Designprojektet startade med en workshop för att ta fram en kreativ brief till projektet. 
Tankar & idé: Jag ville skapa ett koncept som hade en blandning av tydlig typografi, tonplattor samt få med någon form av porträtt då jag ville frångå enbart grafiska former. Genom detta togs statyn "David" med i konceptet, då denna skulptur symboliserar att vara unik, bestående samt besegra utmaningar. Jag ville lyfta delen i att vara unik då jag anser att alla studenter är just unika, därav temat "Limited edition".
Programvaror: Illustrator, Photoshop och InDesign.
Upplägg: Sidan visar mitt koncept samt affischbidrag. 
Back to Top