47:59

Tema: Disney / Fashion

Uppdrag

I grupp om 4, ta fram en kampanj som handlar om att marknadsföra Motivation Hope. Kampanjen ska rikta sig till tjejer i de uppsatta områdena, men även till Falun- och Borlängebor i allmänhet. Många företagsledare, utbildare, politiker och samhällsutvecklare har behov av att lära känna folk från andra socialekonomiska och kulturella grupper än de själva. Där kommer Motivation Hope att kunna skapa broar. Målet är att öka kännedom om Motivation Hope i Falun och Borlänge.

Fundera på hur målgruppen/målgrupperna ser ut och ta fram ett kampanjkoncept med lämpliga kanaler som berör målgruppen direkt eller indirekt.

En fiktiv budget på 20 000 kr finns att tillgå, dessa pengar ska bekosta produktionen av kampanjmaterialet. Kostnader för att ta fram själva kampanjen ska inte ingå, alltså inte lönekostnader för det kreativa arbetet.


Introduktion Motivation Hope

Motivation Hope är en organisation som jobbar med att olika delar av samhället ska mötas. De bygger broar och ger unga tjejer i segregerade områden motivation och hopp. I dagsläget arrangerar de tjejkvällar på fredagar som inleds med föreläsningar och diskussioner men som sedan övergår till sång, dans och lek. Tjejkvällarna är för tjejer från 13 års ålder och uppåt.

Motivation Hope arrangerade även eventet ”Kvinnodagen” i Dalarna Science Park som drog flera hundra deltagare. I framtiden tänker de sig fler event, kurser, föreläsningar och samarbeten. Dörrar ska öppnas åt båda hållen, de segregerade områdena ska bli en del av övriga samhället och det övriga samhället ta del och interagera med de tidigare segregerade områdena och människorna som bor där.


Koncept från grupp

Det vi fokuserade på utifrån organisationens budskap var att föra samman olika kulturer och individer, det ville vi främst uttrycka genom att färg och form. Utifrån det skapades det aktuella mönstret i form av siluetter av kvinnor i profil.Att oavsett våra personligheter, vart vi kommer ifrån och vilka erfarenheter vi har så hör vi ändå ihop på så många olika sätt.

När vi känner oss trygga vågar vi också vara oss själva och möta andra. Vi behöver aldrig känna oss ensamma för vi alla är en del av detta puzzel. Alla bitar behövs för att vi ska bli ett.

Målgrupp
Som vi såg det fanns det två målgrupper att fokusera på, att nå ut med budskapet till.
Primär: Unga tjejer som behöver få veta att Motivation Hope finns och är där och stöttar och finns där för dem.
Sekundär: Borlänge- och Falubor inom företag och organisationer som är öppna för nya samarbeten och idéer.


Kanaler utefter målgrupp

Annonser på Sociala medier
Sociala medier är en populär kanal bland ungdomar, och vi kände att det fanns en god chans där att nå ut budskapet till unga tjejer. Det som också var bra med denna plattform är att man kan specificera vilken målgrupp man vill att sin annons ska nå ut till.

Tryckt affisch
Även den riktade sig till unga tjejer. Att budskapet upprepas i olika kanaler mot samma målgrupp visar att Motivation Hope är seriösa, professionella och det ökar chansen att fler tjejer ser det.

Rollup
(Riktade sig till den sekundära målgruppen – ev ta bort) Detta är material som kunde medtagas till olika föreläsningar eller event. En rollup skapar uppmärksamhet och kan nyttjas att ge tydlig och bra information.

Rullfolder
6 paneler Med information som riktade sig till bägge målgrupperna. Detta skulle även vara till god hjälp när Motivation Hope vill nå ut med sitt budskap i mötet med andra människor. Ex. Tjejkvällar, föreläsningar, besöker företag. I alla möten helt enkelt, för det är just i mötet som Motivation Hope verkligen visar vilken bra och viktig organisation de är och det ska verkligen lyftas. Men deras girlpower och driv gör Motivation Hope till grymma förebilder. Alla enheter som skapades i detta koncept hade ett långsiktigt fokus. Så allt skulle kunna användas under en längre tid utan några tidsbegränsningar.


Utmaning

  • Att i grupp skapa ett koncept med en deadline på 48h, att försöka fokusera på utformadet och helheten med den typen av tidbegränsning.
  • Att vilja skapa något användbart och fungerade material till en aktiv organisation.
  • Att som student få utmaningen att få skapa koncept i ett skarpt case.