SANNAS DESIGN

En

port
folio

Cruella De Ville

Tema: Disney / Fashion

Uppdrag

Genom temat ”Disney fashion” ta fram en idé, fotografera detta och därefter retuschera och skapa en känsla och ett uttryck av sin tänkta idé. Detta uppdrag ingick i kursen Bildbehandling 1, i programmet Grafisk design för digitala och tryckta medier på Högskolan Dalarna.