Cruella De Ville

Fotografi och retusch

Uppdrag

Genom temat ”Disney fashion” ta fram en idé, fotografera detta och därefter retuschera och skapa en känsla och ett uttryck av sin tänkta idé. Detta uppdrag ingick i kursen Bildbehandling 1, i programmet Grafisk design för digitala och tryckta medier på Högskolan Dalarna.