KRUBB

Tema: Disney / Fashion

Uppgift

Skapa ett magasin för en designuppgift som ingår i kursen Typografi och layout 2 vid Högskolan Dalarna. Uppgiften går ut på att skapa ett tryckt magasin från vald genre från tidigare uppgift om genreanalys. Genren som valts är ”mat och dryck” och för att med säkerhet nå ut till rätt målgrupp skapar den valda titeln KRUBB–mat & dryck en klar och tydlig inblick av magasinets innehåll. Magasinet ska bestå av 16 sidor inklusive omslag och trycksaken måste skapas i Indesign.

För en väl genomförd uppgift ska följande punkter vara med i trycksaken:

 • Innehållsförteckning/innehållssida, anpassas till magasinets genre.
 • En eller flera plocksidor, minst tre korta redaktionella texter och minst två bilder som samspelar sidan.
 • Ett eller flera reportage, där minst ett reportage ska uppta minst två sidor.
 • Redaktionsruta, ska innehålla information om magasinets målgrupp, vald typografi, vald grid samt författarens namn.
 • Omslagssidan/baksidan, ska innehålla reklam för kommande nummer.
 • Blankett för prenumerationsbeställning, ska innehålla tabulatorer.

Resultat

Målgrupp
Magasinet riktar sig till den matintresserade livsnjutaren som vågar testa nya och välgjorda recept. Framför allt till målgruppen som vill uppleva underbara smaker mellan mat och dryck både i hemmet och på nya destinationer. Magasinet vänder sig till både män och kvinnor i alla åldrar som anser att kvalité på råvaror lägger grund för bra matlagning och dessutom tar ansvaret för hur vi konsumerar ur ett miljöperspektiv.

Arbetsprocess
Arbetsmodellen som nyttjades för designarbetet var David Sless´ arbetsmodell för informationsdesign. Den ansågs vara en bra modell att använda då den innehåller en rad punkter som är till fördel i detta designarbete. Arbetsmodellen innehåller sju steg som formgivaren ska följa och genomföra för att skapa en kommunikation med mottagaren och nå ut med sitt budskap. Här nedan redogörs följande punkter som enligt arbetsmodellen ska följas för att få ett så bra slutresultat som möjligt:

 • Scooping
 • Benchmarking – Konkurrenter
 • Prototyping – Magasin
 • Testing
 • Refining
 • Inplementing