Skirs ärtdryck

Tema: Disney / Fashion

Uppdrag

Del 1 Förpackningsdesign med Storytelling Skapa en förpackningsdesign till en mjölkdryck där storytelling är grunden för att ge mervärde för produkten vid marknadsföring. Ta fram en förpackningslösning och förpackningsdekor som passar varumärket man tänkt skapa.

Varumärkets story ska vara en historia som har anknytning till sin hembygd eller sin uppväxt. Historien kan vara sann eller påhitt eller en kombo va dem båda.

Drycken ska säljas till privatpersoner i livsmedelsaffärer. Primär eller sekundärförpackningen ska vara i kartong.

En nulägesanalys ska göras för att förstå produktens konkurrens i butik. Även en visuell innehållsanalys av konkurrerande produkter som lockar samma målgrupp skall göras.

Del 2 – Kommunikationsplan Ett marknadsföringsprojekt där kommunikationsplan skrivs och designas. Nyttja ovanstående research och varumärkes varumärkesplattform som kreativ brief. Kommunikationsplanen ska innehålla följande:

  • Mål för kampanjen- Både långsiktiga och kortsiktiga
  • Målgrupp med hjälp av personas
  • Redogöra för vilka budskap som ska kommuniceras. Hur använder man sin story i kommunikationen. Hitta argument och och stödargument som grund i kommunikationen och spetsa till budskapen till kampanjen (fundera på vilka behov det tillfredställer).

Medier – Följande delar ska vara med och designas:

  • Butiksmaterial ex. Hyllvippa, hyllkantslist, rabattkupong
  • Helsideannons i livsmedelkedjans tidning
  • Spelifiering – Ex. rabatt om man gör något på sociala medier, spel i samband med butiksaktivitet, ”samla ean-koder och vinn”…
  • Foto av förpackningen, ska finnas med i minst en an enheterna
  • Mediatidsplan för kampanjen: aug-dec 2020, redogöra för vilka aktiviteter ska ske vid vilket tillfälle och hur bygger de på varandra

Budjet för kampanjen 200 000kr

Utvärdering/uppföljning av målen, redogörelse för hur och när det ska ske

Med ett fullvärdigt protein, lång hållbarhet och en förpackningsdesign som optimerar logistiken för transporten gör Skirs ärtdryck sig unik på marknaden.