Papperskonst
Eget skapande
Uppdrag: Med hjälp av papper och ljus skapa olika former i ett abstrakt uttryck.
Tanke & Idé: Att gestalta olika former och uttryck med hjälp av papper är en konstform jag ofta nyttjar i mitt eget skapande. Jag anser att mötet mellan mellan olika pappersformer och ljus ger ett mycket starkt abstrakt uttryck som tilltalar mig. Nedan visas olika alster jag skapat genom denna teknik.
Back to Top