Screen 2019
Screentryck
Vinnare med bidraget Frustration

Uppdrag: Utforma ett bidrag utifrån temat DIY.​​​​​​​​​​​​​​
Om Screen 2019: Screen är en årlig affischtävling för Sveriges ledande reklam- och designskolor i syfte att ge studenterna ökad insikt om screentryckets kvalitéer. De tio bidrag som juryn finner vara bäst med hänsyn till motiv och givna kriterier.
Tanke & Idé:  Jag ville hitta något som speglade årets tema från ett annat perspektiv. Försöka redogöra om det fanns något attribut som på ett komiskt, nästan lite irriterande sätt kunde spegla DIY och samtidigt skapa en igenkänningsfaktor. Genom detta utformades bidraget "frustration" i form av en insexnyckel, då jag anser att detta verktyg utmärker sig för att vara det enda som behövs för att lösa ett problem. 
Beskrivning av affisch: Insexnyckeln löser alla problem! Verktyget som gav monteringsanvisningarna ett ansikte och är en symbol för lösning men som också utstrålar frustration i mångas ögon. Alla har vi någon gång stått och svurit över en halvmonterad möbel, med anvisningen i ena handen och insexnyckeln i den andra. 
Programvara: Illustrator.
Sidans upplägg: Nedan visas fotografier från vernissagen, fotografier och video från signeringen av screentrycken. 
Back to Top