Anton & Erika 
15-08-2020
Trycksaker till bröllop 
Uppdrag: Formge trycksaker till bröllop i form av vigselprogram, meny, namnskyltar, bordsplacering och bordsnummer. 
Tema: Enkelhet med en twist av vintage.
Tanke & Idé: Utifrån brudparets önskemål ville jag att materialet skulle ge uttryck av både enkelhet med en toutch av vintage och eftersom materialet inte skulle bestå av några bilder var det väldigt viktigt att typsnitten fick tala och ge rätt uttryck. Ett typsnitt i form av en skript valdes som skulle skapa lite mystik och spegla den önskade vintagekänslan samt en sanseriff som skulle ge uttryck av enkelhet samt vara tydlig att läsa. 
Jag ville också skapa en röd tråd genom materialet där både typografin och format skulle samspela. Ett exempel där materialet går hand i hand är menyn och vigselprogrammet, där menyn är skapad så den kunde placeras i vigselprogrammet om så önskades. 
Programvara: InDesign och Illustrator.
Sidans upplägg: Nedan visas brudparets beställning och en moodboard jag skapat utifrån deras önskemål. Därefter redogör jag för mitt val av typografi, illustrationer samt trycksakernas utformning. Till sist visas slutresultatet.
Back to Top